Gốc > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 3 > Mục:Toán học 3 >
title:toán
date:23-09-2012
sender:Nguyễn Thống Nhứt
source:
type:ppt
DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT
TRANG 15 - SGK TOÁN 3
THỰC HIỆN: LÊ TRUNG HIỆP
TRƯỜNG SƯ PHẠM THỰC HÀNH VL
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
SO SÁNH DIỆN TÍCH HÌNH A VỚI DIỆN TÍCH HÌNH B VÀ C?
A
B
C
SO SÁNH DIỆN TÍCH HÌNH A VỚI DIỆN TÍCH HÌNH B VÀ C?
A
B
C
DIỆN TÍCH HÌNH A BẰNG DIỆN TÍCH HÌNH B VÀ C
C
Hình D có gồm ô vuông 1cm2
1 cm2
Diện tích hình D bằng cm2
B
5
5
Diện tích mỗi ô vuông là 1 cm2
A
B
D
C
1 cm2
Hình chữ nhật ABCD có:
12 ô vuông
4 x 3 = ( )
4 cm
3 cm
Vậy diện tích hình chữ nhật ABCD:
12 cm2
4
Hay diện tích hình chữ nhật ABCD:
x
3
= ( )
4
3
Số đo chiều dài
Số đo chiều rộng
= 12 (cm2)
x
Muốn tìm diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)
VẬY
LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH
Chúng mình vừa tìm hiểu cách tìm diện tích hình chữ nhật. Bây giờ chúng mình cùng áp dụng vào các bài toán các bạn nhé !
Điền vào chỗ trống (theo mẫu)
10 x 4 = 40 (cm2)
(10 + 4) x 2 = 28 (cm2)
32 x 8 = 256 (cm2)
(32 + 8) x 2 = 80 (cm2)
Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng là 5 cm, chiều dài 14 cm. Tính diện tích miếng bìa đó?
Bài giải
Diện tích miếng bìa là:
14 x 5 = 70 (cm2)
Đáp số: 70 (cm2)

Tính diện tích hình chữ nhật biết Chiều dài là 2 dm và chiều rộng là 9 cm?
Bài giải
Diện tích hình chữ nhật là:
20 x = 180 (cm2)
Đáp số: 180 (cm2)

2 dm = 20 cm