Gốc > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 4 > Mục:Tập đọc 4 >
title:Tre Viet Nam
date:23-09-2012
sender:Huỳnh Kỳ Tâm
source:
type:ppt
Thầy trò lớp Bốn 3 kính chào các Thầy Cô đến thăm lớp và dự giờ.
Tập đọc 4
Tre Việt Nam
Một người chính trực
Bài cũ
+Đọc tiếp nối
+Đọc toàn bài
Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành?
- Vì ông quan tâm đến triều đình, tìm người tài giỏi để giúp nước, giúp dân.
ĐẠI Ý ?
Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân, vì nước của Tô Hiến Thành.
Giới thiệu bài mới
+ Tranh minh họavẽcảnh gì?
Tre Việt Nam
Luyện đọc &
tìm hiểu bài
Bài thơ "Tre Việt Nam"-Nguyễn Duy

Tre xanh
Xanh tự bao giờ ?
Truyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên luỹ, nên thành tre ơi
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù cát sỏi đá vôi bạc màu

Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chất dồn lâu hoá nhiều
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành

Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm
Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm

Thương nhau tre chẳng ở riêng
Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người
Chẳng may thân gãy cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng.

Nòi tre đâu chịu mọc cong
Mới lên đã thẳng như chông lạ thường
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho măng

Măng non là búp măng non
Đã mang dáng thẳng, thân tròn của tre
Năm qua đi, tháng qua đi
Tre già măng mọc có gì lạ đâu
Mai sau,
mai sau,
mai sau...
Đất xanh, tre mãi xanh màu tre xanh.
Tre Việt Nam
Luyện đọc.1
+HS tiếp nối theo trình tự.
Đ1“Tre xanh…bờ tre xanh”
Đ2“Thân gầy…cho măng.”
Đ3“Nòi tre…gì lạ đâu.”
Đ4“May sau…tre xanh.”
Luyện đọc.2
+HS đọc toàn bài lưu ý…
Yêu nhiều / nắng nỏ trời xanh
Tre xanh / không đứng khuất mình bóng râm
Bão bùng / thân bọc lấy thân
Tay ôm, / tay níu / tre gần nhau thêm
Thương nhau, / tre chẳng ở riêng.
Luỹ thành từ đó mà nên / hỡi người
Chẳng may thân gãy /cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc / truyền đời cho măng.
Bài thơ "Tre Việt Nam"-Nguyễn Duy

Tre xanh
Xanh tự bao giờ ?
Truyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên luỹ, nên thành tre ơi
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu

Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoá nhiều
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành

Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm
Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm

Thương nhau tre chẳng ở riêng
Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người
Chẳng may thân gãy cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng.

Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho măng

Măng non là búp măng non
Đã mang dáng thẳng, thân tròn của tre
Năm qua đi, tháng qua đi
Tre già măng mọc có gì lạ đâu
Mai sau,
mai sau,
mai sau...
Đất xanh, tre mãi xanh màu tre xanh.
Tre Việt Nam
- GV đọc mẫu
Chú giải
- Lũy thành
Lưu ý
giọng đọc
Toàn bài
Giọng nhẹ nhàng, cảm hứng ngợi ca.
Nhấn giọng
Tự
Không đứng khuất mình
Bão bùng
Níu
Ôm
Tìm hiểu bài
Đoạn 1
Đoạn 2
Đoạn 3
Đoạn 4
Đoạn 1
“Tre xanh…bờ tre xanh”
Tre xanh
Xanh tự bao giờ ?
Truyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
Những câu thơ nào nói lên sự gắn bó lâu đời của cây tre với người VN?
Tre xanh
Xanh tự bao giờ ?
Truyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
Ý đoạn 1 ?
-Sự gắn bó lâu đời của cây tre với người Việt Nam.
Đoạn 2&3
“Thân gầy…cho măng.”
“Nòi tre…gì lạđâu.”
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên luỹ, nên thành tre ơi
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu?

Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoá nhiều
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành


Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm
Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm

Thương nhau, tre chẳng ở riêng
Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người
Chẳng may thân gãy cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng.
Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc, tre nhường cho măng

Măng non là búp măng non
Đã mang dáng thẳng, thân tròn của tre
Năm qua đi, tháng qua đi
Tre già măng mọc có gì lạ đâu.
Chi tiết nào cho thấy cây tre như con người?
Khôngđứngkhuất mình bóng râm
Hình ảnh nàocủa cây tre tượng trưng cho tình thươngyêu đồng loại?
-Bão bùng thân bọc lấy thân.
-tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm.
-thương nhau tre chẳng ở riêng
-lưng trần phơi nắng phơi sương.
-có manh áo cộc trenhườngchocon.
Ý đoạn 2&3 ?
+Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của cây tre.
Đoạn 4
“May sau…tre xanh.”
Mai sau,
Mai sau,
Mai sau,
Đất xanh tre mãi xanh màutrexanh.
Đoạn thơ kết bài có ý nghĩa gì?
-Sức sống lâu bền của câytre.
Ý đoạn 4 ?
Sức sống lâu bền của cây tre.
Tóm ý toàn bài
Ý đoạn 1
-Sự gắn bó lâu đời của cây tre với người Việt Nam.
Ý đoạn 2&3
+Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của cây tre.
Ý đoạn 4
Sức sống lâu bền của cây tre.
ĐẠI Ý ?
Ca ngợi phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam: giàu tình thương yêu, ngay thẳng, chính trực thông qua hình tượng cây tre.
Đọc diễn cảm
&
Thuộc lòng
-Đọc toàn bài.
-Đọc tiếp nối nhau từng đoạn.
Đ1“Tre xanh…bờ tre xanh”
Đ2“Yêu nhiều…hỡi người.”
Đ3“Chẳng may…gì lạ đâu.”
Đ4“May sau…tre xanh.”
Nòi tre đâu chịu mọc cong
Mới lên đã nhọn như chông / lạ thường /
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho măng
Măng non là búp măng non
Đã mang dáng thẳng , / thân tròn của tre
Năm qua đi, tháng qua đi
Tre già măng mọc / có gì lạ đâu .

Củng cố
Qua hình tượng cây tre tác giả muốn nói điều gì?
Dặn dò
Về nhà học thuộc lòng những câu thơ em thích.
Hết
Thầy trò lớp Bốn 3 kính chào các Thầy Cô đến thăm lớp và dự giờ.
Những hạt thóc giống