Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 8. Celebrations

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Phú Mỹ
  Ngày gửi: 09h:20' 14-11-2012
  Dung lượng: 11.3 MB
  Số lượt tải: 145
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO OUR CLASS !
  Teacher: NGUYEN THI MINH HIEN
  BACK TO THE BOARD
  Christmas
  -Nguyen Anh has just won the first prize in the good and healthy baby contest.
  Her father: Congratulations on your prize!
  Nguyen Anh: It’s nice of you to say so.
  Wednesday, February 22nd, 2012
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  Period 51
  Lesson 2: SPEAK - LISTEN
  Period 51 Unit 8 : celebrations
  Lesson 2: Speak + Listen
  I. Speak:
  1/. New words:
  - contest (n):
  kỳ thi
  - to nominate
  = to appoint
  - activist (n):
  nhà hoạt động
  - charity (n):
  Tổ chức từ thiện
  Period 51 Unit 8 : celebrations
  Lesson 2: Speak + Listen
  2/.This is how to give and respond to compliments:
  Give a compliment:
  -Well done.
  -That’s a great/an excellent + N.
  -Let me congratulate you on + N/ V-ing.
  -Congratulations

  Respond to a compliment:
  -Thanks.
  -It’s nice of you to say so.
  -That’s very kind of you.
  I. Speak:


  3. Read the following situations with a partner, then give and respond to appropriate compliments.
  Trang has just won the first prize in the English
  speaking contest.
  Mai
  Trang
  Well done
  Thank you
  Period 51 Unit 8 : celebrations
  Lesson 2: Speak + Listen
  b. On her mother’s birthday, Huyen made a beautiful cake to celebrate.
  Mother :……………………………
  Huyen :………………………
  Period 51 Unit 8 : celebrations
  Lesson 2: Speak + Listen
  Well done, Huyen.
  Thanks, mom
  c. Tuan is an active student. He has taken part in different charity activities in his town. Tuan has been nominated as the most activist in the town charity program.
  Friends:………………………………………………………………………………………..
  Tuan:……………………………………………..
  Period 51 Unit 8 : celebrations
  Lesson 2: Speak + Listen
  Congratulations on your
  nomination, Tuan.
  It’s nice of you to say so
  d. Hoa brings to class a new picture she has painted.

  You:…………………................
  …………………………………………

  Hoa:………………................
  Period 51 Unit 8 : celebrations
  Lesson 2: Speak + Listen
  That’s an excellent
  drawing, Hoa.
  That’s very kind of you.
  Period 51 Unit 8 : celebrations
  Lesson 2: Speak + Listen
  4. Now think of situations in which you can compliment your friends and get responses from him/her/them, then make up dialogues with your partner.

  I. Speak:
  Given words:
  a/. Pass the final exam with the best results.
  b/. Win the running race.
  c/. Buy a new watch.
  0
  t

  Do you like English songs?
  Yes. Let’s sing a song
  Yes. How interesting the song is !
  Auld Lang Syne
  Robert Burn

  Should auld acquaintance be forgot,
  and never brought to mind?
  Should auld acquaintance be forgot,
  and (a)……….......of auld lang syne?
  For auld lang syne, my dear,
  for auld lang syne,
  we`ll (b)………..... a cup of kindness yet,
  for auld lang syne.

  Should auld acquaintance be forgot,
  and never brought to (c)……......….?
  Should auld acquaintance be forgot,
  and days of auld lang syne?

  And here`s a (d)………..……. , my trusty friend
  And gie`s a hand o` thine
  We`ll tak’ a cup o’(e)………..………yet
  For auld lang syne.
  II. Listen: Listen to the song Auld Lang Syne and fill in the missing words.
  Period 51 Unit 8 : celebrations
  lesson 2 : Speak + Listen
  days
  take
  mind
  hand
  kindness
  What an interesting song !
  OUR SCHOOL WILL SHINE
  Our school will shine today
  Our school will shine
  Our school will shine today
  All down the line
  Our school will shine today
  Our school will shine
  When the sun goes down
  When the moon goes up
  Our school will shine
  GOODBYE! SEE YOU AGAIN!
  HOMEWORK
  -Learn by heart new words, speak how to give and respond compliments.
  -Sing song “Auld Lang Syne” again.
  -Do exercise 3,4 Unit 8 page 83
  in workbook.
  -Prepare Unit 8: Read
  THANK YOU FOR ATTENTION!
  the end
  GOOD BYE!
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng