Gốc > Mục:Mầm non > Mục:Lớp 5 tuổi > Mục:Bài giảng khác >
title:LQVH - Ngành nghề - Ước mơ của Tí
date:25-07-2013
sender:Nguyễn Thị Hồng
source:Nguyễn Thị Hồng
type:ppt
GV: Nguyễn Thị Hồng
LQVH
BÀI THƠ: ƯỚC MƠ CỦA TÍ
Lứa tuổi: 5 – 6 tuổi
Mẹ! Mẹ ơi!
Con học giỏi
Mẹ Tý hỏi:
Giỏi làm gì?
Tý thầm thì:
“Con sẽ đi
Làm cảnh sát
Con đứng gác
Ngã tư đường
Để người sang
An toàn mãi
Này dừng lại
Đèn đỏ rồi!
Đi chậm thôi
Đèn vàng đấy!
Đi thoải mái
Đèn xanh mà!"


Mẹ cười xòa
Khen Tý giỏi
Tý phấn khởiNhảy quanh nhà
Cười ha ha!
"Tý sẽ là
Anh cảnh sát!”
Ước Mơ Của Tý
KÍNH CHÚC QUÍ CÔ SỨC KHỎE!