Gốc > Mục:Vật lý > Mục:Vật lý 11 >
title:Dong dien trong chat dien phan Ly 11
date:07-11-2013
sender:Phạm Thanh Vũ
source:
type:ppt
Kiểm tra bài cũ
Mô hình mạng tinh thể đồng
Câu 1: Nêu bản chất dòng điện trong kim loại.
Câu 2: Dựa vào thuyết nào người ta giải thích được bản chất dòng điện trong kim loại?
Nhìn sơ đồ nêu nội dung của thuyết đó.
Dẫn điện
Tiết 26 – Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

Giáo viên giảng dạy: Hoàng Yến
Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân
Dung dịch NaCl là chất dẫn điện
a. Quan sát thí nghiệm
Dung dịch NaCl
Nước tinh khiết
+
1. Thí nghiệm về dòng điện trong chất điện phân
NaCl
b. Nhận xét về kết quả thí nghiệm
0
Nước cất là điện môi (chất cách điện)
c. Kết luận :
Các dung dịch axit, bazơ, muối cho dòng điện đi qua gọi là chất điện phân. Các muối nóng chảy cũng là chất điện phân
I. Thuyết điện li
2. Thuyết điện li
Trong dung dịch các hợp chất hóa học như axit, bazơ và muối bị phân li ( một phần hoặc toàn bộ ) thành các nguyên tử ( hoặc nhóm nguyên tử ) tích điện gọi là ion; ion có thể chuyển động tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện.
Na+
Cl-
Cl-
Na+
Na+
Cl-
Na+
Na+
Cl-
Cl-
Na+
Cl-
H+
Cl-
Cl-
H+
Cl-
H+
H+
Cl-
Các ion dương và âm tồn tại sẵn trong các phân tử axit, bazơ, muối. Chúng liên kết với nhau bằng lực hút Cu-lông.

Khi tan vào trong nước hoặc dung môi khác, lực liên kết giữa các ion trở nên lỏng lẻo.

Một số phân tử bị tách thành các ion tự do.
Na+
Cl-
Na+
Cl-
Na+
Cl-
Na+
Cl-
H+
Cl-
H+
H+
H+
Cl-
Cl-
Cl-
II. Bản chất dòng điện trong chất điện phân
Thí nghiệm
Cu2+
SO42-
Cu2+
Cu2+
Cu2+
SO42-
SO42-
SO42-
SO42-
dd CuSO4
A
K
Bản chất dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của ion âm và ion dương theo hai chiều ngược nhau
Dd AgNO3
Cú khớ bay lờn
Ag bám vào K
A
K
2. Phản ứng phụ