Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Minh Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Xuân 2
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu lao động tiên tiến
Xác thực bởi Nguyễn Ngọc Binh, Nguyễn Tấn Hùng
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 768 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8507 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này