Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trân Mạnh
Giới tính Nam
Email traicovotimbo1898@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Động Lâm
Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 502 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 28 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này