Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Tấn Lộc
Giới tính Nam
Email trantanloc670@yahoo.com
Đơn vị Trường THPT Thốt Nốt
Tỉnh/thành Thành phố Cần Thơ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 292 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 5607 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này