Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Duẫn
Giới tính Nam
Email thanh170566@gmail.com
Website http://violet.vn/nguyenthanhduan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Đắk Hà
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Hoàng Thị Xuân Thiện, Đặng Việt Khoa
Đã đưa lên 336 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3272 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 41549 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này