Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Ngô Xe
Giới tính Nữ
Email ngoxe@yahoo.com.vn
Đơn vị Trường THCS Trần Quý Cáp
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1673 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 12191 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này