Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đinh Thị Khuyên
Giới tính Nữ
Email dinhgiangtink@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/giangdinh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quảng Hoà
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Mai Ngọc Lợi, Đinh Thế Hà
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1524 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 8852 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này