Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Kim Oanh
Giới tính Nữ
Email kimoanhkto@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Bán công Sơn Ca
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Xác thực bởi Bùi Thị Phượng, Trần Thị Ngọc Tuyết
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 307 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 1330 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này