Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm Bài giảng

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Hiền
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/HienMui
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Dĩnh Kế
Quận/huyện Thành phố Bắc Giang
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học
Xác thực bởi Trần Vân Anh, Đặng Thị Ngọc Hà
Đã đưa lên 91 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2617 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9644 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này
Nhấn ESC để đóng