Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm Bài giảng

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Thúy Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Thế Hiếu
Quận/huyện Huyện Cam Lộ
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Địa Lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 30 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 935 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12339 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này
Nhấn ESC để đóng