Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Mr Dac
Giới tính Nam
Email nguyenducdac1@gmai.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Huệ
Quận/huyện Thành phố Nam Định
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4657 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 46944 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này