Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm Bài giảng

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thanh Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị phòng GD-ĐT Hồng Dân
Quận/huyện Huyện Hồng Dân
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Xác thực bởi Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Hoàng Khải
Đã đưa lên 30 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 585 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 568 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này
Nhấn ESC để đóng