Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Hùng
Giới tính Nam
Email ngxhungdt@gmail.com
Website http://violet.vn/ngxhungdt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT BC Nguyễn Trãi
Quận/huyện Huyện Đức Trọng
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Hà Xuân Xuất, Nguyễn Văn Thành
Đã đưa lên 20 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7248 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 451 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này