Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đặng Văn Tân
Giới tính Nam
Email tanbkit@yahoo.com
Đơn vị bach khoa
Tỉnh/thành da nang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 554 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 34 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này