Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Văn Hoằng
Giới tính Nam
Email hoang_0910@yahoo.com.vn
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Hà Bình
Quận/huyện Huyện Hà Trung
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 10 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 91 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này