Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lí Khang An
Giới tính Nam
Email tam.thanh82@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị THPT An Ninh
Tỉnh/thành thanh pho
Giới thiệu co 3 hs gioi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1492 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 486 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này