Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Kim Tuyến
Giới tính Nữ
Đơn vị trường thcs khánh thành
Tỉnh/thành ninh binh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 30 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 622 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 1221 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này