Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Nghì
Giới tính Nam
Email vannghi7x@gmail.com
Đơn vị Tieu hoc Kim Lu
Tỉnh/thành Ha Noi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 137 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 140 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này