Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Quang Phát
Giới tính Nam
Email quangphatndq@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nam Đông Quan
Quận/huyện Huyện Đông Hưng
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 668 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 1735 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này