Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Sanh
Giới tính Nam
Email do_vananh2001@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Thường Kiệt
Quận/huyện Huyện Đại Lộc
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 26 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 8802 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 368 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này