Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đào Kim Phượng
Giới tính Nữ
Email daophuongkim76@yahoo.com.vn
Đơn vị Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2000 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 74 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này