Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hải Đường
Giới tính Nữ
Email hoahaiduong99@yahoo.com
Đơn vị truong THPT Cam Thuy 1
Tỉnh/thành THanh Hoa
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 85 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 90 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này