Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Âm nhạc > Âm nhạc 6 >


Tiết 1. Giới thiệu môn học Âm nhạc ở Trường THCS. Tập hát Quốc ca (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 2. HBH: Tiếng chuông và ngọn cờ. BĐT: Âm nhạc ở quanh ta (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 3. OBH: Tiếng chuông và ngọn cờ. NL: Những thuộc tính của âm thanh; Các kí hiệu âm nhạc. (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 4. NL: Các ký hiệu ghi trường độ của âm thanh. TĐN: TĐN số 1 (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 5. HBH: Vui bước trên đường xa (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 6. NL: Nhịp và phách nhịp 2/4. TĐN: TĐN số 2 (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 7. TĐN số 3. Cách đánh nhịp 2/4. ANTT: NS Văn Cao và bài hát Làng tôi (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 8, 9. Ôn tập. Kiểm tra 1 tiết (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 10. HBH: Hành khúc tới trường (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 11. TĐN số 4. ANTT: NS Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 12. OBH: Hành khúc tới trường. Ôn TĐN số 4. ANTT: Sơ lược về dân ca Việt Nam (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 13. HBH: Đi cấy (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 14. OBH:  Đi cấy. TĐN: TĐN số 5 (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 15. Ôn TĐN số 5. ANTT: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 16, 17. Ôn tập học kì I (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 19. HBH: Niềm vui của em (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 20. OBH: Niềm vui của em. TĐN: TĐN số 6 (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 21. NL: Nhịp 3/4; cách đánh nhịp 3/4. ANTT: NS  Phong Nhã (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 22. HBH: Ngày đầu tiên đi học (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 23. OBH: Ngày đầu tiên đi học. TĐN: TĐN số 7 (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 24. Ôn TĐN số 7. ANTT: Giới thiệu nhạc sĩ Mô Da (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 25. Ôn tập (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 27. HBH: Tia nắng, hạt mưa. ANTT: Sơ lược về nhạc hát nhạc đàn (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 28. Ôn bài hát. TĐN số 8. NL: Những ký hiệu thường gặp trong bản nhạc (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 29. TĐN số 9. ANTT: NS Văn Chung và bài hát Lượn tròn lượn khéo (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 30. HBH: Hô-la-hê,Hô-la-hô. BĐT: Trống đồng thời đại Hùng Vương (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 31. OBH: Hô-la-hê,Hô-la-hô. TĐN số 10 (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 32. Ôn TĐN số 10. ANTT: NS Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa thu (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 33, 34. Ôn tập Học kì II (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (203 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Word-logo
 • Slide0
 • Slide0