Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Chính tả 3 >


Tuần 1. Tập chép: Cậu bé thông minh (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Nghe-viết: Chơi chuyền (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Nghe-viết: Ai có lỗi? (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Nghe-viết: Cô giáo tí hon. (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Nghe-viết: Chiếc áo len (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Tập chép: Chị em (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Nghe-viết: Người mẹ (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Nghe-viết: Người lính dũng cảm (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Tập chép: Mùa thu của em (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Nghe-viết: Bài tập làm văn (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Nghe-viết: Nhớ lại buổi đầu đi học (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Nghe-viết: Bận (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Nghe-viết: Các em nhỏ và cụ già (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Nhớ-viết: Tiếng ru (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì I (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Nghe-viết: Quê hương ruột thịt (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Nghe-viết: Quê hương (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Nghe-viết: Tiếng hò trên sông (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Nhớ-viết: Vẽ quê hương (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Nghe-viết: Chiều trên sông Hương (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Nghe-viết: Cảnh đẹp non sông (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Nghe-viết: Đêm trăng trên Hồ Tây (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Nghe-viết: Vàm cỏ Đông (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Nghe-viết: Người liên lạc nhỏ (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Nghe-viết: Nhớ Việt Bắc (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Nghe-viết: Hũ bạc của người cha (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Nghe-viết: Nhà rông ở Tây Nguyên (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Nghe-viết: Đôi bạn (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Nhớ-viết: Về quê ngoại (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Nghe-viết: Vầng trăng quê em (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Nghe-viết: Âm thanh thành phố (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Nghe-viết: Hai Bà Trưng (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Nghe-viết: Trần Bình Trọng (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Nghe-viết: Ở lại với chiến khu (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Nghe-viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Nghe-viết: Ông tổ nghề thêu (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Nhớ-viết: Bàn tay cô giáo (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Nghe-viết: Ê-đi-xơn (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Nghe-viết: Một nhà thông thái (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Nghe-viết: Nghe nhạc (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Nghe-viết: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Nghe-viết: Đối đáp với vua (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Nghe-viết: Tiếng đàn (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Nghe-viết: Hội vật (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Nghe-viết: Hội đua voi ở Tây Nguyên (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Nghe-viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Nghe-viết: Rước đèn ông sao (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Ôn tập Giữa Học kì II (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Nghe-viết: Cuộc chạy đua trong rừng (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Nhớ-viết: Cùng vui chơi (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Nghe-viết: Buổi học thể dục (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Nghe-viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Nghe-viết: Liên hợp quốc (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Nhớ-viết: Một mái nhà chung (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Nghe-viết: Bác sĩ Y-éc-xanh (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Nhớ-viết: Bài hát trồng cây (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Nghe-viết: Ngôi nhà chung (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Nghe-viết: Hạt mưa (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Nghe-viết: Cóc kiện Trời (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Nghe-viết: Quà của đồng nội (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Nghe-viết: Thì thầm (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Nghe-viết: Dòng suối thức (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0