Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Chính tả 5 >


Tuần 1. Nghe-viết: Việt Nam thân yêu (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Nghe-viết: Lương Ngọc Quyến (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Nhớ-viết: Thư gửi các học sinh (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Nghe-viết: Anh Bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Nghe-viết: Một chuyên gia máy xúc (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Nhớ-viết: Ê-mi-li, con.... (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Nghe-viết: Dòng kinh quê hương (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Nghe-viết: Kì diệu rừng xanh (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Nhớ-viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Nghe-viết: Luật Bảo vệ môi trường (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Nghe-viết: Mùa thảo quả (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Nghe-viết: Hành trình của bầy ong (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Nghe-viết: Chuỗi ngọc lam (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Nghe-viết: Về ngôi nhà đang xây (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Nghe-viết: Người mẹ của 51 đứa con (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 19. Nghe-viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Nghe-viết: Cánh cam lạc mẹ (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Nghe-viết: Trí dũng song toàn (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Nghe-viết: Hà Nội (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Nhớ-viết: Cao Bằng (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Nghe-viết: Núi non hùng vĩ (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Nghe-viết: Ai là thủy tổ loài người (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Nghe-viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Nhớ-viết: Cửa sông (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 29. Nhớ-viết: Đất nước (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Nghe-viết: Cô gái của tương lai (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Nghe-viết: Tà áo dài Việt Nam (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Nhớ-viết: Bầm ơi (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Nghe-viết: Trong lời mẹ hát (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Nhớ-viết: Sang năm con lên bảy (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0