Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Công nghệ > Công nghệ 10 >


Bài 1. Bài mở đầu (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Khảo nghiệm giống cây trồng (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Sản xuất giống cây trồng (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Thực hành: Xác định sức sống của hạt (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Một số tính chất của đất trồng (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Thực hành: Xác định độ chua của đất (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Thực hành: Quan sát phẫu diện đất (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thực hành: Trồng cây trong dung dịch (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Thực hành: Pha chế dung dịch Boóc đô phòng, trừ nấm hại (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Chọn lọc giống vật nuôi (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Sản xuất thức ăn cho vật nuôi (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Thực hành: Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Thực hành: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát xơn (Newcastle) và cá trắm bị bệnh xuất huyết do vi rút (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Một số loại vắc xin và thuốc thường dùng đề phòng và chữa bệnh cho vật nuôi (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vắc xin và thuốc kháng sinh (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Ôn tập chương 2 (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 40. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Bảo quản hạt, củ làm giống (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Thực hành: Chế biến xi rô từ quả (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Bài mở đầu (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Xác định kế hoạch kinh doanh (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Thành lập doanh nghiệp (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Quản lí doanh nghiệp (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (197 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0