Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Công nghệ > Công nghệ 11 >


Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Hình chiếu vuông góc (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Mặt cắt và hình cắt (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Hình chiếu trục đo (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thực hành: Biểu diễn vật thể (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Hình chiếu phối cảnh (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Bản vẽ cơ khí (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Bản vẽ xây dựng (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành: Bản vẽ xây dựng (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Vật liệu cơ khí (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Công nghệ chế tạo phôi (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Công nghệ cắt gọt kim loại (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Tự động hoá trong chế tạo cơ khí (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bải 20. Khái quát về động cơ đốt trong (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Thân máy và nắp máy (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Cơ cấu phân phối khí (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Hệ thống bôi trơn (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Hệ thống làm mát (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Hệ thống đánh lửa (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Hệ thống khởi động (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Động cơ đốt trong dùng trong ô tô (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (360 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0