Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Công nghệ > Công nghệ 8 >


Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống (105 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Hình chiếu (142 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Bài tập thực hành - Hình chiếu của vật thể (53 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện (100 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối đa diện (39 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay (98 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối tròn xoay (33 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật - Hình cắt (77 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Bản vẽ chi tiết (77 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt (45 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Biểu diễn ren (136 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren (35 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Bản vẽ lắp (115 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ lắp đơn giản (20 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Bản vẽ nhà (115 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ nhà đơn giản (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tổng kết và ôn tập Phần I (63 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống (84 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Vật liệu cơ khí (174 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Thực hành - Vật liệu cơ khí (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Dụng cụ cơ khí (190 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Cưa và đục kim loại (61 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Dũa và khoan kim loại (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Thực hành - Đo và vạch dấu (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép (178 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Mối ghép cố định - Mối ghép không tháo được (114 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Mối ghép tháo được (87 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Mối ghép động (161 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Thực hành - Ghép nối chi tiết (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Truyền chuyển động (138 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Biến đổi chuyển động (123 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Thực hành - Truyền và biến đổi chuyển động (37 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tổng kết và ôn tập Phần II (26 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống (159 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 33. An toàn điện (170 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 34. Thực hành - Dụng cụ bảo vệ an toàn điện (22 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 35. Thực hành - Cứu người bị tai nạn điện (20 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 36. Vật liệu kĩ thuật điện (65 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 37. Phân loại và số liệu kĩ thuật của đồ dùng điện (22 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 38. Đồ dùng loại điện - quang: Đèn sợi đốt (139 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 39. Đèn huỳnh quang (88 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 40. Thực hành - Đèn ống huỳnh quang (36 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 41. Đồ dùng loại điện - nhiệt: Bàn là điện (112 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện (38 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 43. Thực hành - Bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 44. Đồ dùng loại điện - cơ: Quạt điện, máy bơm nước (112 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 45. Thực hành - Quạt điện (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 46. Máy biến áp một pha (169 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 47. Thực hành - Máy biến áp (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 48. Sử dụng hợp Ií điện năng (102 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 49. Thực hành - Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình (28 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tổng kết và ôn tập Chương VII (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà (145 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 51. Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà (102 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 52. Thực hành - Thiết bị đóng - cắt và lấy điện (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà (58 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 54. Thực hành - cầu chì. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 55. Sơ đồ điện (79 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 56. Thực hành - Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 57. Thực hành - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 58. Thiết kế mạch điện (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 59. Thực hành - Thiết kế mạch điện (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tổng kết và ôn tập Phần III (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài ôn tập (22 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (268 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail