Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Cùng học Tin học 3 >


Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. Bài 2. Thông tin xung quanh ta (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. Bài 3. Bàn phím máy tính (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. Bài 4. Chuột máy tính (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. Bài 5. Máy tính trong đời sống (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. Bài đọc thêm. Người máy (1 bài)
 • Slide0

 • Chương II. Bài 1. Trò chơi Blocks (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. Bài 2. Trò chơi Dots (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. Bài 3. Trò chơi Sticks (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. Bài 1. Tập gõ các phím ở hàng cơ sở (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. Bài 2. Tập gõ các phím ở hàng trên (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. Bài 3. Tập gõ các phím ở hàng dưới (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. Bài 4. Tập gõ các phím ở hàng phím số (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. Bài 5. Ôn tập gõ phím (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. Bài 1. Tập tô màu (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. Bài 2. Tô màu bằng màu nền (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. Bài 3. Vẽ đoạn thẳng (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. Bài 4. Tẩy, xóa hình (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. Bài 5. Di chuyển hình (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. Bài 6. Vẽ đường cong (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. Bài 7. Sao chép màu từ màu có sẵn (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. Bài 1. Bước đầu soạn thảo (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. Bài 2. Chữ hoa (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. Bài 3. Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. Bài 4. Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. Bài 5. Dấu hỏi, dấu ngã (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. Bài 6. Luyện gõ (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. Bài 7. Ôn tập (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3 (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương VI. Bài 2. Học làm công việc gia đình với phần mềm Tidy Up (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương VI. Bài 3. Học tiếng anh với phần mềm Alphabet Blocks (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương VI. Bài đọc thêm. Rèn luyện tư duy với phần mềm Soukoban (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0