Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Toán học > Toán 10 > Đại số 10 >


Chương I. §1. Mệnh đề (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Tập hợp (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Các phép toán tập hợp (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Các tập hợp số (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §5. Số gần đúng. Sai số (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Mệnh đề. Tập hợp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Hàm số (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Hàm số y = ax + b (a ≠ 0) (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Hàm số bậc hai (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Hàm số bậc nhất và bậc hai (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Đại cương về phương trình (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Phương trình. Hệ phương trình (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §1. Bất đẳng thức (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §3. Dấu của nhị thức bậc nhất (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §5. Dấu của tam thức bậc hai (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trình (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. §1. Bảng phân bố tần số và tần suất (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. §2. Biểu đồ (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. §3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. §4. Phương sai và độ lệch chuẩn (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương V. Thống kê (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương VI. §1. Cung và góc lượng giác (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương VI. §2. Giá trị lượng giác của một cung (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương VI. §3. Công thức lượng giác (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương VI. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Cuối năm (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0