Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > THPT (Nâng cao) > Toán học > Đại số 10 Nâng cao >


Chương I. §1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §2. Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §3. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §4. Số gần đúng và sai số (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §1. Đại cương về hàm số (28 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §2. Hàm số bậc nhất (30 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §3. Hàm số bậc hai (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập Chương II. Hàm số bậc nhất và bậc hai (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §1. Đại cương về phương trình (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §2. Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn (28 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §3. Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §4. Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §5. Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai hai ẩn (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập Chương III. Phương trình và hệ phương trình (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §1. Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức (23 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §2. Đại cương về bất phương trình (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §3. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §5. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §6. Dấu của tam thức bậc hai (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §7. Bất phương trình bậc hai (28 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §8. Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai (26 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập Chương IV. Bất đẳng thức và bất phương trình (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương V. §1. Một vài khái niệm mở đầu (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương V. §2. Trình bày một mẫu số liệu (56 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương V. §3. Các số đặc trưng của mẫu số liệu (32 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập Chương V. Thống kê (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương VI. §1. Góc và cung lượng giác (22 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương VI. §2. Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương VI. §3. Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương VI. §4. Một số công thức lượng giác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập Chương VI. Góc lượng giác và công thức lượng giác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập Cuối năm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các bài Luyện tập (19 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail