Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Toán 8 > Đại số 8 >


Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Nhân đa thức với đa thức (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §10. Chia đơn thức cho đơn thức (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §11. Chia đa thức cho đơn thức (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp (162 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Phép nhân và phép chia các đa thức (162 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Phân thức đại số (283 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thức (243 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Rút gọn phân thức (387 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Phép cộng các phân thức đại số (249 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §6. Phép trừ các phân thức đại số (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §7. Phép nhân các phân thức đại số (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §8. Phép chia các phân thức đại số (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Phân thức đại số (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Mở đầu về phương trình (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Phương trình tích (136 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (225 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Phương trình bậc nhất một ẩn (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §3. Bất phương trình một ẩn (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (339 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương IV. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (510 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0