Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Địa lí > Địa lí 10 >


Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Thực hành : Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hoá các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất (159 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Sóng. Thủy triều. Dòng biển (205 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Dân số và sự gia tăng dân số (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Cơ cấu dân số (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hoá (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư trên thế giới (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Cơ cấu nền kinh tế (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Địa lí ngành trồng trọt (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Địa lí ngành chăn nuôi (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Vai trò và đặc điểm công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Một số hình thức chủ yếu của tố chức lãnh thổ công nghiệp (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Địa lí các ngành giao thông vận tải (182 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Panama (182 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Địa lí ngành thông tin liên lạc (59 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Địa lí ngành thương mại (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Môi trường và sự phát triển bền vững (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (293 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0