Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > THPT (Nâng cao) > Địa lí > Địa lí 10 Nâng cao >


Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản. Phân loại bản đồ (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, ứng dụng của viễn thám và hệ thống thông tin Địa lí (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 5. Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Thực hành: Hệ quả địa lý chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Học thuyết về sự hình thành Trái Đất. Cấu trúc của Trái Đất (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Thuyết kiến tạo mảng. Vật liệu cấu tạo Trái Đất (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 13. Khí quyển (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Sự phân bố của nhiệt độ không khí trên Trái Đất (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Độ ẩm của không khí. Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. Sự phân bố mưa (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 18. Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ của một số đới khí hậu (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Thuỷ quyển. Tuần hoàn của nước trên Trái Đất. Nước ngầm. Hồ (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Một số nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy và chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Nước biển và đại dương (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 22. Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Thực hành: Phân tích chế độ nước Sông Hồng (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 24. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 26. Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa khí hậu, sinh vật và đất (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 28. Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 29. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 30. Dân số và sự gia tăng dân số (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Cơ cấu dân số (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 32. Thực hành: Vẽ và phân tích tháp tuổi (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 33. Các chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hoá (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 36. Các nguồn lực phát triển kinh tế (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 37. Cơ cấu nền kinh tế (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Thực hành: Xây dựng biểu đồ địa lí kinh tế - xã hội (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 39. Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Địa lí ngành trồng trọt (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Địa lí ngành chăn nuôi (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 42. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 43. Thực hành: Sử dụng phương pháp Bản đồ - Biểu đồ để thể hiện sản lượng lương thực và cơ cấu sản lượng lương thực của một số nước trên thế giới (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 45. Địa lí các ngành công nghiệp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ (3 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 49. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Địa lí các ngành giao thông vận tải (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 51. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào pa-na-ma (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Địa lí ngành thông tin liên lạc (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Địa lí ngành thương mại (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 54. Thị trường thế giới (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 56. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. Môi trường và sự phát triển bền vững (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 58. Thực hành: Tìm hiểu một số vấn đề môi trường của địa phương (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (1 bài)
 • Slide0