Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Địa lí > Địa lí 11 >


Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực (203 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì (398 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Liên minh châu Âu (EU) (335 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Liên bang Nga (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Nhật Bản (310 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) (477 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Khu vực Đông Nam Á (439 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Ô-xtrây-li-a (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (220 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0