Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Địa lí > Địa lí 12 >


Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Đất nước nhiều đồi núi (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo) (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo) (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Thiên nhiên phân hóa đa dạng (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo) (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Lao động và việc làm (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Đô thị hóa (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ (91 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng (61 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ (50 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ (40 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên (73 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (40 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long (34 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (458 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0