Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Địa lí 4 >


Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Trung du Bắc Bộ (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Tây Nguyên (173 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên (219 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7-8. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (452 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Thành phố Đà Lạt (570 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Ôn tập (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ (282 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (315 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thủ đô Hà Nội (327 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thành phố Hải Phòng (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ (170 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Người dân ở đồng bằng Nam Bộ (145 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19-20. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (250 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh (295 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Thành phố Cần Thơ (256 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Ôn tập (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung (236 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25-26. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung (247 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Thành phố Huế (350 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Thành phố Đà Nẵng (216 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Biển, đảo và quần đảo (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31-32. Ôn tập (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (10 bài)
 • Thumbnail
 • Word-logo
 • Thumbnail