Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Địa lí 5 >


Bài 1. Việt Nam - Đất nước chúng ta (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Địa hình và khoáng sản (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Khí hậu (69 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Sông ngòi (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Vùng biển nước ta (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Đất và rừng (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Ôn tập (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Dân số nước ta (214 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cư (309 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Nông nghiệp (231 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sản (249 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Công nghiệp (215 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Công nghiệp (tiếp theo) (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Giao thông vận tải (232 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thương mại và du lịch (210 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ôn tập (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Châu Á (217 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Châu Á (tiếp theo) (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Các nước láng giềng của Việt Nam (184 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Châu Âu (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Một số nước ở châu Âu (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Ôn tập (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Châu Phi (318 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Châu Phi (tiếp theo) (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Châu Mĩ (202 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo) (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Châu Đại Dương và châu Nam Cực (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Các đại dương trên thế giới (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Ôn tập cuối năm (18 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (406 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (5 bài)
 • Slide0
 • Word-logo
 • Slide0