Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Địa lí > Địa lí 7 >


Bài 1. Dân số (147 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới (98 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Quần cư. Đô thị hóa (95 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi (58 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm (96 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Môi trường nhiệt đới (100 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Môi trường nhiệt đới gió mùa (95 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng (30 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng (37 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng (109 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng (105 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường ở đới nóng (70 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Môi trường đới ôn hòa (246 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa (127 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa (84 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Đô thị hóa ở đới ôn hòa (126 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa (453 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Thực hành: Nhận biết đặt điểm môi trường đới ôn hòa (81 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Môi trường hoang mạc (344 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc (156 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Môi trường đới lạnh (258 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh (123 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Môi trường vùng núi (145 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi (44 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng (184 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Thiên nhiên châu Phi (237 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo) (109 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi (53 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Dân cư, xã hội châu Phi (117 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Kinh tế châu Phi (89 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Kinh tế châu Phi (tiếp theo) (56 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 32. Các khu vực châu Phi (78 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo) (53 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 34. Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi (37 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 35. Khái quát châu Mĩ (174 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ (137 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ (114 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 38. Kinh tế Bắc Mĩ (104 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 39. Kinh tế Bắc Mĩ (Tiếp theo) (118 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 40. Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp Vành đai Mặt Trời (74 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 41. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (173 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 42. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo) (109 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ (116 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 44. Kinh tế Trung và Nam Mĩ (145 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo) (115 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 46. Thực hành: Sự phân hoá của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy núi An-đet (86 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 47. Châu Nam Cực - Châu lục lạnh nhất thế giới (397 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 48. Thiên nhiên châu Đại Dương (176 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 49. Dân cư và kinh tế châu Đại Dương (106 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 50. Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của ô-xtrây-li-a (60 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 51. Thiên nhiên châu Âu (184 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 52. Thiên nhiên châu Âu (Tiếp theo) (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 53. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu (67 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 54. Dân cư, xã hội châu Âu (83 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 55. Kinh tế châu Âu (84 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 56. Khu vực Bắc Âu (72 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 57. Khu vực Tây và Trung Âu (47 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 58. Khu vực Nam Âu (60 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 59. Khu vực Đông Âu (42 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 60. Liên minh châu Âu (50 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 61. Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu (19 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (435 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail