Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Địa lí > Địa lí 8 >


Bài 1. Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Khí hậu châu Á (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Khu vực Tây Nam Á (310 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á (219 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á (182 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Đông Nam Á - đất liền và hải đảo (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Địa hình với tác động của nội, ngoại lực (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Con người và môi trường địa lí (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Việt Nam - Đất nước, con người. (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Vùng biển Việt Nam (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Đặc điểm địa hình Việt Nam (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Đặc điểm các khu vực địa hình (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Đặc điểm khí hậu Việt Nam (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam (186 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Các hệ thống sông lớn ở nước ta (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Đặc điểm sinh vật Việt Nam (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Thực hành: Tìm hiểu địa phương (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (419 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (6 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Slide0