Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Địa lí > Địa lí 9 >


Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Dân số và gia tăng dân số (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài10. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thương mại và du lịch (281 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (297 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo) (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng (316 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo) (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ (289 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo) (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (175 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo) (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Vùng Tây Nguyên (227 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Vùng Tây Nguyên (tiếp theo) (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (260 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo (318 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo (tiếp theo) (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Địa lí tỉnh (thành phổ) (209 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo) (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo) (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (670 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (14 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo