Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Tiếng Anh 5 > Family and Friends 5 >


Starter Unit. Title (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 1. We’ve got English (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Let’s play after school (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Let’s buy presents (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. What’s the time? (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. What are you wearing? (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. You’re sleeping (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Look at the photos (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0