Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Giáo dục Công dân > GDCD 11 >


Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Hàng hoá - tiền tệ - thị trường (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Chủ nghĩa xã hội (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá (177 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Chính sách đối ngoại (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0