Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Giáo dục Công dân > GDCD 8 >


Bài 1. Tôn trọng lẽ phải (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Liêm khiết (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Tôn trọng người khác (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Giữ chữ tín (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Pháp luật và kỉ luật (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Tự lập (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Lao động tự giác và sáng tạo (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Phòng, chống tệ nạn xã hội (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Quyền tự do ngôn luận (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (373 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0