Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Toán học > Toán 12 > Giải tích 12 >


Chương I. §1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. Bài đọc thêm: Tính chất đơn điệu của hàm số (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Cực trị của hàm số (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. Bài đọc thêm: Cung lồi, cung lõm và điểm uốn (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Đường tiệm cận (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Lũy thừa (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Hàm số lũy thừa (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Lôgarit (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. Bạn có biết: Ai đã phát minh ra Lôgarit? (1 bài)
 • Slide0

 • Chương II. §4. Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Nguyên hàm (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Tích phân (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. Bạn có biết: Niu-tơn (I. NEWTON) (1 bài)
 • Slide0

 • Chương III. §3. Ứng dụng của tích phân trong hình học (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. Bạn có biết: Lịch sử phép tính tích phân (1 bài)
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Nguyên hàm. Tích phân và ứng dụng (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §1. Số phức (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §2. Cộng, trừ và nhân số phức (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §3. Phép chia số phức (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §4. Phương trình bậc hai với hệ số thực (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương IV. Số phức (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Cuối năm (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (228 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0