Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Toán học > Toán 10 > Hình học 10 >


Chương I. §1. Các định nghĩa (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Tổng và hiệu của hai vectơ (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Tích của vectơ với một số (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Hệ trục toạ độ (204 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Vectơ (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180° (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Tích vô hướng của hai vectơ (182 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Phương trình đường thẳng (241 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Phương trình đường tròn (251 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Phương trình đường elip (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Cuối năm (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0